μενού

Οι γενάρχες μας - Ανατολική Ρωμυλία

Όνομα του γενάρχηΧωριό / περιοχήΑριθμός ατόμων Παρώνυμα / Πληροφορίες / Σχόλια
Αλατάκης Δημήτριος πατρ. Αναστάσιος (1915-)    1  
Αλατάκης Ιωάννης πατρ. Δημήτριος (1893-)     2  
Ανδρεάκης Ανδρέας πατρ. Γεώργιος (1904-1955)    2  
Ανδρεάκης Γεώργιος πατρ. Λάζαρος (1886-1970)     3 Παρώνυμο: Ο Κοκωνάς. Η Δέσποινα, μητέρα του Γιώργου και γιαγιά του Παναή, ήταν «κοκώνα» στην πατρίδα της, γιατί δεν φορούσε τις τσούκνες όπως οι άλλες κοπέλες, αλλά ευρωπαϊκά φορέματα. Η Δέσποινα δεν ήρθε από την πατρίδα, πεθανε εκεί. Το παρατσούκλi ήρθε με την οικογένεια. Ο Γιώργος λεγόταν «της κοκώνας» -> κοκώνας -> κοκωνάς. (Μαρτυρία του Παναή του Κοκωνά, εγγονού της Δέσποινας και γιου του Γιώργου, στην Κ.Γ. το 2002.) 
Ανδρεάκης Ιωάννης πατρ. Ανδρέας (1907-1989)     2  
Ανδρεάκης Λάζαρος πατρ. Γεώργιος (1911-)    1  Πολέμησε στο Αλβανικό Μέτωπο (1941)
Ανδρωνάκης Ζαχαρίας πατρ. Γεώργιος (-)   4  
Ανδρωνάκης Πέτρος πατρ. Ζαχαρίας (1917-1989)    1  
Αποστολίδης Ιωάννης πατρ. Νικόλαος (1905-1979)    2  
Αραμπατζής Νικόλαος πατρ. Δημοσθένης (Δήμος) (1906-)    2  
Βαγκάκης Γεώργιος πατρ. Ιωάννης (1868-1961)     8  
Βαγκάκης Ιωάννης πατρ. Ιωάννης (1881-1973)    4  
Βαγκάκης Ιωάννης πατρ. Γεώργιος (1894-1971)     3  
Βαγκάκης Ιωάννης πατρ. Νικόλαος (1908-1987)     2  
Βαγκάκης Νικόλαος πατρ. Ιωάννης (1879-)     6  
Βαγκάκης Στέφανος πατρ. Γεώργιος (1906-1969)   1  
Γιαννουλάκης Ιωάννης πατρ. Δημοσθένης (Δήμος) (1886-1969)     2  
Γκινάκης Ιωάννης πατρ. Γεώργιος (1906-1922)    2  
Δαλακούδης Ανδρέας πατρ. Ιωάννης (1908-1998)  Μπογιαλίκι   2  
Δαλακούδης Ιωάννης πατρ. Ανδρέας (1868-1970) Μπογιαλίκι   5  
Δανανός Παναγιώτης πατρ. Καλούδης (1878-1965)     2  
Δηλγεράκης Αναστάσιος πατρ. Χρήστος (1916-1998) Μπογιαλίκι   2  
Δηλγεράκης Γεώργιος πατρ. Χρήστος (1905-1998)   Μπογιαλίκι  2  
Δηλγεράκης Δημήτριος πατρ. Χρήστος (1908-1983) Μπογιαλίκι   1  
Δηλγεράκης Θωμάς πατρ. Αθανάσιος (1878-1976)  Μπογιαλίκι   3  
Δηλγεράκης Χρήστος πατρ. Αναστάσιος (1873-1939) Μπογιαλίκι   8  
Δηνανάκης Πέτρος πατρ. Μιχαήλ (1881-1929)    3  
Δινινάκης Φίλιππος πατρ. Αθανάσιος (1906-1993)    2  
Δραγουδάκης Αθανάσιος πατρ. Νικόλαος (1918-1997)    1  
Δραγουδάκης Αναστάσιος πατρ. ?? (1910-1986)    1  
Δραγουδάκης Γεώργιος πατρ. Μιχαήλ (1904-1991)    2  
Δραγουδάκης Δημοσθένης πατρ. Λάζαρος (1918-1985)    1  
Δραγουδάκης Ιωάννης πατρ. Δημήτριος (1876-)    5  
Δραγουδάκης Λάζαρος πατρ. Νικόλαος (1860-1961) Μπογιαλίκι  7  
Δραγουδάκης Μιχαήλ πατρ. Λάζαρος (1915-)     2  
Δραγουδάκης Νικόλαος πατρ. Λάζαρος (1907-1987)  Μπογιαλίκι   1  
Δραγουδάκης Στέφανος πατρ. Δραγούμης (1906-1974)     2  
Δρανδαράκης Νικόλαος πατρ. Μιχαήλ (1893-1966)    3  
Δρανδαράκης Χρήστος πατρ. Ιωάννης (1896-1969)    2  
Ζηλακάκης Γεώργιος πατρ. Στέφανος (1874-1953)    10  
Ζηλακάκης Γεώργιος πατρ. Ζαχαρίας (1887-1956)    2  
Ζηλακάκης Γεώργιος πατρ. Χρήστος (1905-)     2  
Ζηλακάκης Δημήτριος πατρ. Ιωάννης (1905-1922)    2  
Ζηλακάκης Δημήτριος πατρ. Χρήστος (1911-1990)    2  
Ζηλακάκης Κωνσταντίνος πατρ. Γεώργιος (1900-1970)     2  
Ζηλακάκης Νικόλαος πατρ. Γεώργιος (1912-1999)     1 (ο γείτονάς μου, πατέρας του Γιώργου)
Ζηλακάκης Στέφανος πατρ. Γεώργιος (1891-1960)     1  
Ζηλακάκης Στέφανος πατρ. Γεώργιος (1893-1967)    3  
Ζηλακάκης Στέφανος πατρ. Ζαχαρίας (1910-1969)   2  
Ζηλακάκης Χρήστος πατρ. Γεώργιος (1877-1967)     8  
Καβαγιαννάκης Χρήστος πατρ. Ιωάννης (1884-1966)     2  
Καλακίδης Ιωάννης πατρ. Παναγιώτης (1897-1977)   2  
Καρυωτάκης Αναστάσιος πατρ. Δημήτριος (1912-1989)    1  
Καρυωτάκης Δημήτριος πατρ. Αναστάσιος (1882-1970)   4 (ήταν γραμμένο ΛΑΡΥΩΤΑΚΗΣ. Μήπως είναι λάθος??)
Κιτσικάκης Γεώργιος πατρ. Δημήτριος (1856-)     5  
Κιτσικάκης Στέφανος πατρ. Γεώργιος (1890-1977)     3  
Κιτσουκάκης Γεώργιος πατρ. Στέφανος (1916-1985)   1  
Κιτσουκάκης Ιωάννης πατρ. Γεώργιος (1908-1978)     2  
Κυριακάκης Νικόλαος πατρ. Δημήτριος (1906-1979)    2  
Λαζάκης Ιωάννης πατρ. Χρήστος (1908-1975)    2  
Μαλτσάκης Δημήτριος πατρ. Κυριάκος (1875-1971)   6  
Μηνάκης Δημήτριος πατρ. Στέφανος (1920-)     1  
Μηνάκης Στέφανος πατρ. Δημήτριος (1885-1975)    3  
Μιχαλακόπουλος Δημήτριος πατρ. Κωνσταντίνος (1891-1941)    4  
Μπανάκης Ιωάννης πατρ. Δημήτριος (1906-1979)     2  
Ναλμπαντάκης Νικόλαος πατρ. Δημήτριος (1893-1968)    2  
Νταλακούδης Ιορδάνης πατρ. Ιωάννης (1895-1978)    2  
Παπαδόπουλος Αθανάσιος πατρ. Στέφανος (1878-)     ?  
Παπαδόπουλος Αθανάσιος πατρ. Χρήστος (1881-1965)     4  
Παπαδόπουλος Γεώργιος πατρ. Αθανάσιος (1917-1995)    1  
Παπαδόπουλος Ιωάννης πατρ. Χρήστος (1888-1984)     2  Είναι ο γνωστός οργανοπαίκτης με το παρώνυμο Λυτάκης?
Παπαδόπουλος Χρήστος πατρ. Αθανάσιος (1913-1941)     1  
Παπαζαχαρίας Ζαχαρίας πατρ. Στέφανος (1877-1960)    4  
Παπαζηλάκης Χρήστος πατρ. Νικόλαος (1909-1974)   2  
Παπατζελάκης Νικόλαος πατρ. Στέφανος (-)     10  
Παρασκευούδης Αθανάσιος πατρ. Εμμανουήλ (1898-1948)    4  
Παρασχάκης Δημήτριος πατρ. Ιωάννης (1891-1969)     2  
Παρασχάκης Ηλίας πατρ. Θεόδωρος (1886-1983)     2  
Παρασχάκης Ιωάννης πατρ. Κυριάκος (1878-1940)     8  
Παρασχάκης Κυριάκος πατρ. Ιωάννης (1905-1977)   1  
Πιπερκάκης Λάζαρος πατρ. Χρήστος (1885-)    ?  
Πρεπάκης Αναστάσιος πατρ. Ιωάννης (1908-1955)     2  
Πρεπάκης Ιωάννης πατρ. Ευστράτιος (1876-1957)    5  
Ρεπάκης Αθανάσιος πατρ. Πέτρος (1914-)    2  
Ρεπάκης Γεώργιος πατρ. Ιωάννης (1907-1988)    2  
Ρεπάκης Ιωάννης πατρ. Μιχαήλ (1879-1969)     7  
Ρεπάκης Στέφανος πατρ. Πέτρος (1910-1942)    1  
Ρεπάκης Στέφανος πατρ. Ιωάννης (1914-1993)    1  
Σκαρλατάκης Αναστάσιος πατρ. Κωνσταντίνος (1878-1944)    2 (η σύσυγός του Δήμητρα [παρώνυμο Σκαρλάταινα] πρέπει να ήταν το δεύτερο άτομο. Η κόρη τους Ευγενία, γεννήθηκε στο χωρίο?
Σταθάκης Ιωάννης πατρ. Στέφανος (1876-1957)     5  
Σταθάκης Ξάνθος πατρ. Ιωάννης (1912-1989)    1  
Σταθάκης Σιδέρης πατρ. Ιωάννης (1913-1977)   1  
Τανανάκης Αθανάσιος πατρ. Θεόδωρος (1896-1978)     2  
Τανανάκης Ζαχαρίας πατρ. Αντώνιος (1904-1954)     2  
Τανανάκης Θεόδωρος πατρ. Αναστάσιος (1908-1978)     2  
Τανανάκης Ιωάννης πατρ. Αντώνιος (1883-1957) Μπογιαλίκι  2 Οικογένεια Ιωάννη και Δέσποινας, το γένος Ανδρεάκη. Η Δέσποινα πέθανε το '34 και, το '36 ο Ιωάννης, χήρος με 4 παδιά, παντρεύτηκε την Ελένη, το γένος Νένδου, χήρα και αυτή, με κατατγωγή από το χωριό Πάνιδο Ραιδεστού. Τα αδέλφια Ιωάννης, Ζαχαρίας και Πέτρος (και ίσως Δήμος) ήλθαν από την πατρίδα μαζί με τη μητέρα τους Κυριακή. (Μαρτυρία της Αλεξάνδρας Κατσαντώνη στην Κ.Γ. το 2015, λίγο πριν τον ξαφνικό θάνατό της).
Τελλάκης Δημήτριος πατρ. Φίλλιπος (1880-1957)    5  
Τελλάκης Νικόλαος πατρ. Θεόδωρος (1886-1960) Μεγάλο Μπογιαλίκι  3 Παρώνυμο: Κιοσσές. Ήλθε με τη γυναίκα του Μαρία (Μάρτζω) το γένος Τελλάκη. Το επίθετό του ήταν Κιοσσετσκάκης, αλλά κατά την εγκατάσταση, θεωρήθηκε ότι το επίθετο δεν ήταν τόσο εύχρηστο και καταγράφηκε με το επίθετο της συζύγου του (Μάρθα, σύζ. Δήμου Θ. Τελλάκη, καλοκαίρι 2015). βλ. 504. Ούζο, στο μαγαζί του Καραπερίδη ('50)
Τερζάκης Αθανάσιος πατρ. Νικόλαος (1914-1986)    2  
Τερζάκης Ιωάννης πατρ. Νικόλαος (1910-1977)     1  
Τερζάκης Νικόλαος πατρ. Ιωάννης (1883-1955)    4  
Τζελεπάκης Γεώργιος πατρ. Χρήστος (1882-)     5  
Τζελεπάκης Χρήστος πατρ. Γεώργιος (1911-1996)     1  
Τσολάκης Κύρος πατρ. Σάββας (1886-1968)   1  
Τσολάκης Νικόλαος πατρ. Σάββας (1885-1972)    2  

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΟ ΩΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

0

People in this conversation

Σχόλια (65)

Load More
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Αναζήτηση

Επισκέπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 43 επισκέπτες και κανένα μέλος

Κύλιση στην Αρχή